Lekcije

search button
Lection thumbnail
Računari su svuda oko nas
Lection thumbnail
Računari su svuda oko nas
Lection thumbnail
Digitalni uredjaji
Lection thumbnail
Osnove rada na računaru
Lection thumbnail
Prijavljivanje na računar i osnove radnog okruženja
Lection thumbnail
Rad sa mišem i tastaturom
Lection thumbnail
Podaci na računaru
Lection thumbnail
Rad sa fajlovima i folderima
Lection thumbnail
Rad sa prečicama
Lection thumbnail
Unos teksta
Lection thumbnail
Crtanje na računaru
Lection thumbnail
Crtanje - rad sa oblicima

Materijali za preuzimanje

Još uvijek nema dostupnih materijala.