Lekcije

search button
Lection thumbnail
Revision L alphabet Les nombre Les salution
Lection thumbnail
Revision Les nombre 30- 60
Lection thumbnail
Muški i ženski rod pridjeva, nacionalnosti
Lection thumbnail
Obnav.:prezent glagola prve grupe,negacija, glagoli „avoir“ i „être“
Lection thumbnail
„J'ai perdu Bobby“, prisvojni pridjevi
Lection thumbnail
Postavljanje pitanja, upitna rijec „quel“, brojevi od 70 do 100
Lection thumbnail
Opisivanje životinja, djelovi tijela životinja
Lection thumbnail
„Tu es doue(é) pour les maths?“, pitanja za količinu
Lection thumbnail
„Une géante du sud: L'Autruche“ („Dzin sa juga: noj“), pitanja, opisivanje odredjenih zivotinja(noj, panda, tigar)
Lection thumbnail
„Les parties du corps humain“ Djelovi ljudskog tijela 1. dio
Lection thumbnail
„Chez le medecin“- Kod doktora
Lection thumbnail
Imperativ

Materijali za preuzimanje

Još uvijek nema dostupnih materijala.