Lekcije

search button
Lection thumbnail
Primjena pitagorine teoreme na pravougaonik i kvadrat
Lection thumbnail
Primjena Pitagorine teoreme na pravoug. i kvadrat - vježbe
Lection thumbnail
Površina trougla
Lection thumbnail
Površina trougla - vježbe
Lection thumbnail
Primjena Pitagorine teoreme na jednakostranični trougao
Lection thumbnail
Primijenjena Pitagorina teoreme na jednakokraki trougao
Lection thumbnail
Površina paralelograma i primjena Pitagorine teor. na romb
Lection thumbnail
Primjena Pitagorine teoreme na romb
Lection thumbnail
Primjena pitagorine teoreme na trapez,10 čas
Lection thumbnail
Povrsina trapeza - 9 čas
Lection thumbnail
Površina trapeza
Lection thumbnail
Dužina kružnog luka 17. cas