Lekcije

search button
Lection thumbnail
El. kruga i kruznice. Kruzni lukovi, centr. i per. ugao 13. cas
Lection thumbnail
El. kruga i kružn. Kružni lukovi, centr, i per. ugao 14. čas
Lection thumbnail
Obim kruga 15. čas
Lection thumbnail
Površina kruga
Lection thumbnail
Površina kruga - vježbanje
Lection thumbnail
Pravougli koordinatni sistem u ravni
Lection thumbnail
Pravougli koordinatni sistem u ravni - vježbanje
Lection thumbnail
Površina kružnog isječka i površina kružnog prstena
Lection thumbnail
Površina kružnog isječka i površina kružnog prstena - vježbanje
Lection thumbnail
Dužina kružnog luka vježbanje
Lection thumbnail
Obim kruga vježbanje
Lection thumbnail
Površina i obim kruga, dužina kružnog luka, površina djelova kruga