Lekcije

search button
Lection thumbnail
Upoređuje supstance po sastavu, vrsti i svojstvima
Lection thumbnail
Opisuje strukturu atoma elemenata koristeći Z, A, N(p+), N(e-), N(n0)
Lection thumbnail
OVI 1: Prikazuje prostorni raspored elektrona u atomu
Lection thumbnail
Prikazuje prostorni raspored elektrona u atomu
Lection thumbnail
Povezuje el. konf. at el. sa pol. el. u PSE i njihovim f-h sv.
Lection thumbnail
OV1
Lection thumbnail
OV16
Lection thumbnail
Prikazaje prostorni raspored elektrona u atomu,elektronska konfiguracija 2
Lection thumbnail
Hemija za I razred srednje škole - Periodicnost fizickih svojstava
Lection thumbnail
Hemija za I razred srednje škole – OVI 1 Upoređuje supstance po sastavu, vrsti i svojstvima
Lection thumbnail
Prikaže formiranje jonske veze na osnovu elektronske konfiguracije jona
Lection thumbnail
Prikaže nastajanje kovalentne veze u molekulima elemenata i molekulima jedinjenja na osnovu Luisove oktetne teorije i elektronske konfiguracije atoma elemenata

Materijali za preuzimanje

Još uvijek nema dostupnih materijala.