Lekcije

search button
Lection thumbnail
Prepoznaje značaj primjenu i uticaj na životnu sredinu vodonika, hlora i kiseonika
Lection thumbnail
Utvrđuje i predlaže načine za dobijanje sumpora; Objašnjava reaktivnost sumpora; Opisuje važnija jedinjenja sumpora
Lection thumbnail
Opisuje fizička I hemijska svojstva elemenata 15 grupe
Lection thumbnail
Utvrđuje i predlaže načine za dobijanje nemetala azota; Objašnjava reaktivnost nemetala azota: Opisuje važnija jedinjenja nemetala azota
Lection thumbnail
Utvrđuje i predlaže načine za dobijanje nemetala (fosfor); Objašnjava reaktivnost nemetala (fosfor); Opisuje važnija jedinjenja nemetala (fosfor)
Lection thumbnail
Prepoznaje značaj, primjenu i uticaj na životnu sredinu sumpora, azota i fosfora
Lection thumbnail
Opisuje fizička i hemijska svojstva elemenata 14 grupe
Lection thumbnail
Utvrđuje I predlaže načine za dobijanje nemetala ugljenik,silicijum; Objašnjava reaktivnost nemetala ugljenik, silicijum; Opisuje važnija jedinjenja nemetala ugljenik, silicijum
Lection thumbnail
Bihevioristička teorija I faktorska teorija ličnosti
Lection thumbnail
Alkalni metali

Materijali za preuzimanje

Još uvijek nema dostupnih materijala.