Lekcije

search button
Lection thumbnail
Naizmjenična struja
Lection thumbnail
Razrješ. zadataka vezanih za otpornosti u kolu naizmjenicne struje
Lection thumbnail
Izrada zadataka vezanih za RLC kolo naizmjenične struje
Lection thumbnail
Snaga naizmjenične struje i transformatori
Lection thumbnail
Naizmjenična struja - Zadaci
Lection thumbnail
Transformatori - Zadaci
Lection thumbnail
Zvuk, akustika
Lection thumbnail
Odbijanje i prelamanje zvuka, Doplerov efekat

Materijali za preuzimanje

Još uvijek nema dostupnih materijala.