Lekcije

search button
Lection thumbnail
Srećno prvaci, obrada pjesme po sluhu
Lection thumbnail
Zvuk što je to?
Lection thumbnail
Zvona
Lection thumbnail
Prepoznavanje glasova i instrumenata po kategorijama
Lection thumbnail
Pjesma Zima, obrada pjesme po sluhu
Lection thumbnail
Brojalica „Mi smo djeca vesela“
Lection thumbnail
Pjesma „Semafor“
Lection thumbnail
Crtani film
Lection thumbnail
„Pod onom, pod onom“, narodna pjesma iz Crne Gore
Lection thumbnail
Pjesma „Visibaba“
Lection thumbnail
Pjesma „Apri-li-li“
Lection thumbnail
Himna Crne Gore

Materijali za preuzimanje

Još uvijek nema dostupnih materijala.