Lekcije

search button
Lection thumbnail
Osna simetrija i osnosimetrične figure
Lection thumbnail
Osna simetrija - vježbe
Lection thumbnail
Osna simetrija i osnosimetrične figure - vježbe
Lection thumbnail
Centralna simetrija
Lection thumbnail
Centralna simetrija i centralno simetricne figure
Lection thumbnail
Simetrala duži
Lection thumbnail
Konstrukcija normale na pravu
Lection thumbnail
Simetrala duži II
Lection thumbnail
Simetrala ugla - 9čas
Lection thumbnail
Konstrukcija uglova od 60, 90, 45, 30 stepeni - 10.čas
Lection thumbnail
Simetrala ugla i konstrukcija uglova od 60,90,45,30 stepeni - 11.čas
Lection thumbnail
Kruzna linija kruznica i krug - 12.čas

Materijali za preuzimanje

Još uvijek nema dostupnih materijala.