Lekcije

search button
Lection thumbnail
Operacije u skupu N, jednačine i nejednačine
Lection thumbnail
Razlomci
Lection thumbnail
Skupovi
Lection thumbnail
Sadržilac, djelilac, djeljivost
Lection thumbnail
Sadržilac, djelilac, djeljivost
Lection thumbnail
Djeljivost brojeva sa 3, 9, 4, 25
Lection thumbnail
Prosti i složeni brojevi, uzajamni prosti brojevi, rastavljane na proste činioce
Lection thumbnail
Prosti i složeni brojevi
Lection thumbnail
Zajednički djelioci; najveći zajednički djelilac brojeva NZD
Lection thumbnail
Sadržalac, djelilac, zapis a=bq + r, deljivost zbira i pr.
Lection thumbnail
Prosti i složeni brojevi
Lection thumbnail
Zajednički djelioci; najveći zajednički djelilac brojeva NZD

Materijali za preuzimanje

Još uvijek nema dostupnih materijala.