Lekcije

search button
Lection thumbnail
Pojam primitivne funkcije i neodredjenog integrala
Lection thumbnail
Metod smjene promjenljivih
Lection thumbnail
Integrali racionalnih funkcija
Lection thumbnail
Definicija određenog integrala
Lection thumbnail
Površina ravne figure
Lection thumbnail
Zapremina rotacionih tijela
Lection thumbnail
Osnovna pravila prebrojavanja
Lection thumbnail
Varijacije i permutacije sa ponavljanjem

Materijali za preuzimanje

Još uvijek nema dostupnih materijala.