Lekcije

search button
Lection thumbnail
Reconnais le francais - Prepoznaj francuski
Lection thumbnail
Les mots transparent Transparentne riječi
Lection thumbnail
Dobar dan, kako se ti zoveš?
Lection thumbnail
Kako si?
Lection thumbnail
Comment il/elle s'appelle?/Kako se on/ona zove?
Lection thumbnail
Les nombres de 0 à 12/Brojevi od 0 do 12
Lection thumbnail
L'alphabet Français./Francuska abeceda
Lection thumbnail
Comment tu t'appelles? situation 1/Kako se zoveš?sit 1
Lection thumbnail
Comment tu t'appelles? situation 1/Kako se zoveš? situacija 2
Lection thumbnail
Qu'est-ce que c'est? Le matériel scolaire/L'article indéfini/Školski materijal/Neodređeni član
Lection thumbnail
Qu'est-ce que c'est? Le matériel scolaire/suite/Školski materijal-nastavak
Lection thumbnail
C'est de quelle couleur?Ma toupie-comptine/Koje je to boje?

Materijali za preuzimanje

Još uvijek nema dostupnih materijala.