Lekcije

search button
Lection thumbnail
Prošlo vrijeme - Perfekat Le passe compose
Lection thumbnail
evision/ ponavljanje, prošlo vrijeme povratnih glagola
Lection thumbnail
Danas idemo u kupovinu
Lection thumbnail
U gradu
Lection thumbnail
Svakodnevni školski vokabular/vježbanja
Lection thumbnail
Za ili protiv uniforme u školi?
Lection thumbnail
Za ili protiv uniforme u školi? Izražavanje argumentovanog mišljenja
Lection thumbnail
Exprime-toi!/Iznesi svoje misljenje!Pismeno i usmeno razumijevanje teksta
Lection thumbnail
Exprime-toi!/Iznesi svoje misljenje! Vježbanja
Lection thumbnail
Quelques verbes réguliers et irréguliers au présent Nekoliko pravilnih i nepravilnih glagola u prezentu
Lection thumbnail
Quelques verbes réguliers et irréguliers au présentsuite -Nekoliko pravilnih i nepravilnih glagola u prezentu-nastavak
Lection thumbnail
Emotikoni/Rod opisnih pridjeva-nastavak