Lekcije

search button
Lection thumbnail
Periodično kretanje
Lection thumbnail
Oscilovanje matematičkog i opružnog klatna
Lection thumbnail
Kružno ravnomjerno kretanje
Lection thumbnail
Talasno kretanje
Lection thumbnail
Unutrašnja energija
Lection thumbnail
Količina toplote
Lection thumbnail
Temperatura
Lection thumbnail
Talasno kretanje računski zadaci
Lection thumbnail
Toplotna razmjena
Lection thumbnail
Zvuk
Lection thumbnail
Temperatura, računski zadaci
Lection thumbnail
Količinska toplota, računski zadaci