Lekcije

search button
Lection thumbnail
Pojmovi i zakoni geometrijske optike
Lection thumbnail
Pojmovi i zakoni geometrijske optike
Lection thumbnail
Ogledala i jednačine ogledala
Lection thumbnail
Ogledala i jednačine ogledala
Lection thumbnail
Ogledala, zadaci
Lection thumbnail
Sočiva i jednačina sočiva
Lection thumbnail
Optička sočiva (računski zadaci)
Lection thumbnail
Optički instrumenti
Lection thumbnail
Priroda svjetlosti
Lection thumbnail
Interferencija svjetlosti
Lection thumbnail
Interferencija svjetlosti- zadaci
Lection thumbnail
Njutnovi prstenovi (teorija i zadaci)

Materijali za preuzimanje

Još uvijek nema dostupnih materijala.