Lekcije

search button
Lection thumbnail
Funkcije
Lection thumbnail
Linearna funkcija
Lection thumbnail
Grafik linearne funkcije
Lection thumbnail
Funkcije sa apsolutnim vrijednostima
Lection thumbnail
Grafička metoda za riješavanje jednačina, nejednačina i sistema jednačina
Lection thumbnail
Grafik linearne funkcije ll dio

Materijali za preuzimanje

Još uvijek nema dostupnih materijala.