Lekcije

search button
Lection thumbnail
Učimo broj 8
Lection thumbnail
Sabiranje i oduzimanje brojeva do 8
Lection thumbnail
Učimo broj 9
Lection thumbnail
Sabiranje i oduzimanje brojeva do 9
Lection thumbnail
Učimo broj 10
Lection thumbnail
Sabiranje brojeva do 10
Lection thumbnail
Oduzimanje brojeva do 10
Lection thumbnail
Sličica pričica
Lection thumbnail
Brojevi do 15 i 16
Lection thumbnail
Redni brojevi
Lection thumbnail
Nepoznati broj kod oduzimanja
Lection thumbnail
Nepoznat broj kod sabiranja